Elektromagnetische hypergevoeligheid

Doelstellingen

Gedurende de afgelopen 15 jaar was de BBEMG betrokken in het onderzoek naar hypergevoeligheid en dit met welgerichte provocatiestudies (zie Elektromagnetische hypergevoeligheid: Provocatie studies). In het 2017-2021 project zal hypergevoeligheid een onderdeel vormen van een studie over cumulatieve milieuhinder. Electrohypersensitieve personen uit Brussel en omstreken die dit wensen kunnen hier aan deel nemen.

Er wordt ook gedacht aan het testen van bloedstalen bij deze personen.

Aanvullende informatie

Share