EMV en botvorming/-resorptie (1995-2005)

Logo KUL

KU Leuven
Experimentele Geneeskunde en Endocrinologie
Oude Markt 13, Leuven, België

Activiteitenverslagen

2001-2005

R. Bouillon, G. Carmeliet & E. Daci

Exogeen aangebrachte elektromagnetische velden hebben een invloed op het botmetabolisme. Op basis van deze eigenschap werden elektromagnetische velden met succes in de orthopedische klinische praktijk gebruikt. De cellulaire mechanismen waardoor deze elektromagnetische velden de remodellering en het herstel van het bot vergroten, zijn evenwel nog onduidelijk . Het onderzoek van deze mechanismen vormt dan ook een belangrijk onderdeel van ons onderzoek. Wij hebben aangetoond dat elektromagnetische velden geen invloed hadden op de functie van de osteoblasten (precursorcellen van botcellen) in vitro maar dat zij de osteoclastogenese verminderen en waarschijnlijk gezien kunnen worden als een agens dat de botresorptie vermindert.

1999-2000

R. Bouillon, G. Carmeliet & E. Daci

Onderzoek toonde aan dat elektromagnetische velden het botmetabolisme positief beïnvloeden. Bovendien suggereren deze studies dat EMF de botvorming stimuleert en de botresorptie inhibeert. De doelstelling van dit project is om de in vitro effecten van EMF op botcellen te onderzoeken. De resultaten tonen dat EMF slechts minimale effecten heeft op de botvormende cellen (osteoblasten).

Anderzijds vermindert EMF de vorming van botresorberende cellen (osteoclasten) via inhibitie van de celproliferatie. Deze inhibitie is het resultaat van een direct effect van EMF op de voorlopers van osteoclasten en wordt niet gemedieerd via effecten op osteoblasten/stromale cellen. De capaciteit van normaal gevormde osteoclasten om gecalcifeerd weefsel te resorberen wordt niet aangetast door EMF. Samenvattend leveren deze gegevens een werkingsmodel dat verklaart hoe EMF de botresorptie kan inhiberen en als gevolg hiervan de botmassa kan doen toenemen.

Share