FAQ over metingen

1. Vooraleer ik een stuk bouwgrond koop, zou ik graag metingen van de elektromagnetische velden laten uitvoeren. Tot wie moet ik mij daarvoor wenden (in België) ?

U kunt daarvoor terecht bij ELIA, de beheerder van het hoogspanningsnet: zij voert kosteloos de nodige metingen uit (voor een hoogspanningslijn van >= 70 kV).

Binnen BBEMG kunt u ook contact opnemen met het ACE-team of het volksgezondheidsteam. U kan de kosten voor de verplaatsingen en voor de metingen bij de betrokken teams aanvragen. Zij zullen u deze dan meedelen.

2. Ik leef in Nederland en mijn huis bevindt zich op minder dan 40 m van een hoogspanningslijn van 150 kV. Kan u mij een betrouwbare persoon of instelling aanraden om metingen te doen in mijn woning?

Voor Nederland raden wij u aan u te wenden tot het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoogspanningslijnen). Het instituut beschikt over experten die u kunnen adviseren ivm metingen.

3. Wij staan op het punt een eigendom aan te kopen. Aan de rand van het terrein loopt een lijn met middelhoge spanning (20.000 V). Aan de andere kant van dit eigendom, op een afstand van 550 m , loopt een hoogspanningslijn (70.000 V). Zie in het Frans voor mere informatie.

4. Ik zoek een apparaat om het veld van 50 Hz op mijn werkplaats en in mijn woning te meten.

De meting van laagfrequente (50 Hz) elektrische en magnetische velden vereist gespecialiseerde uitrusting, die regelmatig moet worden geijkt. Dergelijke uitrusting is zeer duur en doorgaans adviseren we het publiek niet om ze te kopen.

Binnen BBEMG kunt u ook contact opnemen met het ACE-team of het volksgezondheidsteam.

5. Met welke apparaten kan men metingen uitvoeren van elektrische en magnetische velden van 50 Hz?

Er zijn tegenwoordig verschillende meetapparaten op de markt waarmee men elektrische en magnetische velden kan meten. Toch moet men hierbij een aantal voorzorgsmaatregelen nemen, en dan vooral bij metingen van elektrische velden, die kunnen worden beïnvloed door de persoon die die metingen uitvoert. De beste manier om geldige metingen van het elektrische veld uit te voeren, bestaat erin om op voldoende afstand te gaan staan van de voorwerpen en de personen en daarbij bijvoorbeeld gebruik te maken van een geïsoleerde stok (waarmee men het veld niet verstoort). Het magnetische veld met uiterst lage frequentie wordt daarentegen niet vervormd door de aanwezigheid van voorwerpen of personen. Dit intensiteit van dit soort velden kan worden gemeten met behulp van stralingsdosimeters die aan de riem worden gedragen. Deze manier is vooral geschikt voor metingen over een langere tijdsperiode.

6. Ik zoek een methode die commercieel beschikbaar is voor het meten van elektromagnetische golven. Is men verplicht een teslameting te combineren met een meting van het elektrische veld?

Op de eerste plaats moet de frequentie goed aangegeven worden. Bij lage frequenties (van 0 tot enkele kHz) is men in het zogenaamde “nabije veld” (zie vraag 1 Berekeningen en technische vragen): in dat geval moet een afzonderlijke meting worden uitgevoerd van het veld E (elektrische veld uitgedrukt in V/m) en B (magnetische inductieveld uitgedrukt in tesla of gauss).

Bij hogere frequenties (type GSM, radio, TV) zijn de velden E en B onderling verbonden zodra men op een afstand van enkele tientallen cm van de zender verwijderd is.

Er zijn apparaten voor het meten van het veld over het gehele frequentiespectrum, maar deze zijn zeer onnauwkeurig. Bepaalde apparaten zijn beschikbaar voor “het publiek” terwijl andere, duurdere, bedoeld zijn voor professioneel gebruik. U kunt deze gemakkelijk vinden op Internet. De juiste meting van een veld op hoge frequentie vereist evenwel een goede kennis van elektromagnetische fenomenen.

Als u zich een meetapparaat wenst aan te schaffen, bevelen wij u aan ook op de gevoeligheid te letten.

Binnen BBEMG kunt u ook contact opnemen met het ACE-team of het volksgezondheidsteam.

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

  • Elektrische en magnetische velden – De elektrische en magnetische velden zijn afzonderlijke concepten die werden uitgevonden om de verschijnselen van de interactie met elektriciteit op afstand te verklaren. (…)
  • Traject van de elektriciteit – Transmissie van elektriciteit vanaf de elektriciteitscentrale tot het stopcontact in onze woningen. (…)
Share