Beroepsmatige blootstelling 50Hz

Het moderne huiscomfort is haast onvoorstelbaar zonder de vele elektrohuishoud apparaten. De economische concurrentie in de bedrijfswereld en in de industrie evenals de technische vooruitgang van de geneeskunde eisen ook onvermijdelijk een toename van elektrische apparaten.

Opmerking: Rond deze apparaten, zijn er velden van verschillende frequenties, als statische velden, 50/60 Hz velden, radiogolven…

EMV in het ziekenhuis

Op medisch gebied genereert Nucleaire Magnetische Resonantie (NMR), een medische beeldtechniek, sterke magnetische velden die echter hoofdzakelijk gelijkstroom zijn (tot 10T in de gewone systemen) en gepaard gaan met velden in het radiofrequentiegamma. Zie verder informatie op deze velden in het thematisch dossier Statische velden en gezondheid.

Een ander veelbelovend voorbeeld is de toepassing van elektromagnetische velden om het herstel van botbreuken te stimuleren en pseudo-artrose of chronische pijn te behandelen. Deze velden hebben echter niet dezelfde karakteristieken als de velden bij industriële frequentie.
Magnetische velden worden ook gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van depressie. De patiënt krijgt hierbij pijnloze transcraniële magnetische stimulaties zonder gevaarlijke bijwerkingen.

EMV in de fabrieken

Bepaalde beroepen staan meer dan andere bloot aan elektrische en magnetische velden (booglassers, onderhoudspersoneel van elektriciteitslijnen, elektriciens, operatoren van elektrische onderstations, enz.).

Metingen in verschillende domeinen wijzen op een grote dagelijkse variabiliteit van blootstelling naar gelang van de uitgevoerde taak: vrij zwakke gemiddelde waarden gaan op bepaalde momenten van de dag plots over in hoge pieken. Metingen bij lijnmonteurs bijvoorbeeld wijzen op een minimum blootstelling van 0,05 µT, met een mediaan van 0,15 µT en maximumwaarden van 304 µT (Sahl, 1994).

Zie ook Electromagnetical fields of welding equipment in the framework of the directive 2004/40/EC (in het Engels, pdf 9.5Mb).

EMV in de treinen

De meeste geëlektrificeerde spoorlijnen in België met uitzondering van de hogesnelheidstrein werken op gelijkstroom. Bijgevolg genereren de elektrische leidingen (bovenleidingen) die de treinen voeden, constante elektrische en magnetische velden.

In het transport zoals treinen (gelijkstroomvelden in België) en de HST (wisselvelden), staan de passagiers bloot aan magnetische velden die vooral afkomstig zijn van de stroomkabel van de trein. Mensen die in de buurt van lijnen van de HST wonen, staan ook bloot aan het magnetisch veld van de bovengrondse kabel.

Als we met de trein reizen, kunnen we statische EV aantreffen in de orde van 300 V/m (bron: ICNIRP). Het statische MV heeft een sterkte van rond de 40 µT. Maximumwaarden van 120 µT worden gemeten in de locomotieven op gelijkstroom (spanning van 3 kV DC zoals in België, metingen uitgevoerd in Russische en Italiaanse treinen).

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

  • Normen, aanbevelingen en richtlijnen
  • Elektromagnetisme – Het elektromagnetisme bestudeert de interacties op afstand van de ladingen, de stromen en de elektrische en magnetische velden. (…)
  • Gebruik van EM eigenschappen – Meer inzicht te krijgen in de werking van courant gebruikte elektrische apparaten: verwarmingstoestellen, verschillende soorten lampen, motoren, computer, laserprinter en de lader van een elektrische tandenborstel.
  • Traject van de elektriciteit – Transmissie van elektriciteit vanaf de elektriciteitscentrale tot het stopcontact in onze woningen. (…)
Share