ICNIRP richtlijnen voor de beroepsbevolking

ICNIRP, “International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection”, is een onafhankelijke internationale, door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) erkende commissie.

De ICNIRP heeft als hoofddoel richtlijnen op te stellen om de blootstelling aan elektrische en magnetische velden (EMV) te beperken, Deze richtlijnen moeten bescherming bieden tegen alle vastgestelde schadelijke gezondheidseffecten.

De richtlijnen zijn gebaseerd op:

  • Duidelijk vastgestelde effecten (van lichte tintelingen aan het huidoppervlak tot reëele hinder) kunnen worden veroorzaakt door blootstelling aan laagfrequente elektrische velden.
  • De inductie van fosfenen in het netvlies door laagfrequente magnetische velden kan als model worden gebruikt om geïnduceerde elektrische velden op het centrale zenuwstelsel naar voren te brengen.

Basisrestricties

De basisrestricties voor velden van 50 Hz zijn de waarden van de elektrische veldsterkte die als aanvaardbaar voor het welzijn van de mensen zijn aangenomen. Voor beroepsmatige blootstelling, de maximale waarden van het interne elektrische veld is:

  • in het centraal zenuwstelsel (CZS, hersenen en netvlies): 0,1 V/m
  • in niet-CZS-weefsels (andere deel van het hoofd en overal in het licham): 0,8 V/m

Referentieniveaus

De waarden van geïnduceerde elektrische velden worden omgezet in elektrische hoeveelheden die directe meting mogelijk maken: externe elektrische en magnetische veldsterkte en magnetische fluxdichtheid. Het zijn referentieniveaus.

De referentieniveaus worden verkregen door mathematische modellering van de basisrestricties.

De referentieniveaus voor blootstelling aan elektrische en magnetische velden van 50 Hz (beroepsmatige blootstelling) zijn:

  • Elektrische velden: 10 kV/m
  • Magnetische velden: 800 A/m
  • Magnetische fluxdichtheid: 1000 µT

De referentieniveaus voor 50 Hz contactstromen is 1 A.

Zoals vermeld door ICNIRP geldt dat “als het referentieniveau is nageleefd, de relevante basisrestrictie is nageleefd “. Indien de gemeten of berekende waarde hoger is dan het referentieniveau, houdt dit niet noodzakelijk een overschrijding van de basisrestrictie in.

Documenten & Links

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share