Applied and Computational Electromagnetics (ULiège)

Christophe Geuzaine +32 (0)4 366 37 30
Véronique Beauvois +32 (0)4 366 37 46

Activiteiten in de BBEMG:

Kwantificatie van onzekerheden in elektromagnetische modellering.

Zie DoelstellingenActiviteitenverslagen en publicaties

Vroegere projecten:

Andere activiteiten:

  • Theoretisch en toegepast E-M (hoogfrequentieverspreiding, elektromagnetische compatibiliteit, bio-elektromagnetisme, niet-destructieve tests, hernieuwbare energie),
  • toegepaste wiskunde (numerieke partiële differentiaalvergelijkingen en integraalvergelijkingen) en
  • informatica (krachtige parallelle verwerking).

Université de Liège
Institut Montefiore
Applied and Computational Electromagnetics (ACE)
B28 – Quartier Polytech, 1, Allée de la Découverte 10 | 4000 Liège

Share