Veld modelleren in het lichaam (2013-2017)

Logo Université de Liège

Université de Liège
ACE, Institut Montefiore
Sart Tilman, Quartier POLYTECH, allée de la Découverte 10, 4000 Liège

Activiteitenverslaag

2009-2013

C. Geuzaine, V. Beauvois, P. Dular, M. Graulich

Het onderzoeksproject was vooral gericht op het begrijpen van het verband tussen de waarden van externe bronnen met zeer lage frequentie en de waarden van de elektromagnetische velden in het menselijke lichaam. Het zijn inderdaad deze laatste die in aanmerking genomen moeten worden als we het over biologische effecten hebben. Omdat de grootste moeilijkheid bij het beoordelen van dit verband de onzekerheid is over de waarden van de elektromagnetische parameters van het lichaam, werd een kansberekening ontwikkeld om de kansdichtheid te schetsen van de geïnduceerde interne velden in termen van de elektromagnetische parameters van het lichaam en in het bijzonder de elektrische geleidbaarheid. Realistische geometrische modellen van een volledig menselijk lichaam en een gedetailleerd model van een menselijk hoofd werden ontwikkeld en onderworpen aan willekeurige virtuele blootstelling aan externe elektrische en magnetische velden in diverse scenario”s (magnetisch omgevingsveld, contactspanning, contactstroom). De nauwkeurigheid van de kansberekening werd bevestigd door middel van zogenaamde “tweeledige benaderingen”, waarmee energiebetrouwbaarheidsintervallen bepaald kunnen worden.

Publicaties in het kader van de activiteiten van de BBEMG

R. Scorretti, R. V. Sabariego, L. Morel, C. Geuzaine, N. Burais, L Nicolas. “Computationof induced fields into the human body by dual finite element formulations”. IEEETrans. Mag. 48 (2) pp. 451-454, 2012.

R. Gaignaire, R. Scorretti, R. V. Sabariego and C. Geuzaine. “Stochastic uncertaintyquantification of eddy currents in the human body by polynomial chaosdecomposition”. IEEE Trans. Mag. 48 (2) pp. 451-454, 2012.
Share