Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

De doelstelling van de site van de BBEMG bestaat erin geactualiseerde informatie te verspreiden. De BBEMG besteedt bijzondere aandacht aan het updaten van de site, maar wijst elke verantwoordelijkheid af in geval een vergissing, onjuistheid of nalatigheid invloed heeft op de informatie. De verantwoordelijken zullen niet nalaten de fouten recht te zetten die hen worden gemeld.

De site bevat links naar externe sites waarover de BBEMG geen enkele controle heeft. De BBEMG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites.

De BBEMG is niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die aan uw computerinstallatie wordt toegebracht, wanneer u deze site bekijkt.

Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, animaties en andere elementen van de site zijn beveiligd via auteursrechten. Het gebruik van een deel van de site is toegestaan, indien het voor leerdoeleinden wordt gebruikt (onderricht).

Toestemming om enige inhoud van de website van de BBEMG op uw eigen website te plaatsen dient vooraf aangevraagd en goed gekeurd te worden via e-mail. In ieder geval moet de bron uitdrukkelijk worden vermeld.

Share