Kanker bij volwassen

Ik heb een hersentumor chirurgisch laten verwijderen en woon en werk in een huis onder een hoogspanningslijn. Zou er een causaal verband kunnen zijn?

U hebt waarschijnlijk al veel online opgezocht, heel wat vragen gesteld aan de mensen die u hebben behandeld en het verband proberen te vinden tussen uw tumor en milieuvervuiling of hinder waar u in uw woonplaats onder lijdt. Bestaat er een causaal verband tussen de elektriciteitslijn en uw tumor? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden; op uw vraag een eenduidig antwoord geven, ligt buiten onze mogelijkheden.  De werkelijkheid is meer genuanceerd, vooral omdat de oorzaak van dit type tumor multifactorieel zou zijn.

We kunnen u wel zeggen dat het European Health Risk Assessment Network (EFHRAN) in zijn laatste verslag concludeerde dat “[…] voor hersentumoren bij volwassenen meer recente studies suggereren dat [blootstelling aan lagefrequentie-EMV] geen invloed heeft, maar wegens positieve vaststellingen in een aantal studies wordt vastgehouden aan de conclusie dat dit onvoldoende is bewezen”.

Met andere woorden, de resultaten van de studies geven momenteel geen uitsluitsel.

(Zie http://efhran.polimi.it/docs/EFHRAN_D2_final.pdf)

EFHRAN is een wetenschappelijk comité van hoog niveau dat de beschikbare gegevens grondig heeft geanalyseerd en bijgevolg de conclusies van het International Agency for Research on Cancer van 2002 bevestigt.

Bij uw bezoek aan onze website hebt u waarschijnlijk al gelezen dat BBEMG studies uitvoert rond Alzheimer, kinderleukemie en hypergevoeligheid voor elektriciteit. Verder bestudeert het team van elektrotechnische ingenieurs de verspreiding van het elektrisch veld binnen een wiskundig model van het menselijk lichaam naargelang de verschillende externe bronnen, zoals elektrische en magnetische velden van 50 Hz of contactstromen. Binnen België en onze onderzoeksgroep hebben we nog geen epidemiologische studie kunnen uitvoeren over het mogelijk verband tussen kanker en luchtlijnen of andere installatiesl in onze omgeving. Er werden contacten gelegd met de Stichting Kankerregister, maar tot nu toe leidde dit niet tot concrete acties.

Wij wensen u een spoedig herstel.

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share