2021-2025

Zeven Belgische onderzoeksteams betrokken bij de studie
van biomedische effecten van 50 Hz elektrische en magnetische velden

 

Elektromagnetische velden

Hoe maken we de link tussen spanning, elektromagnetische velden en stroom? Wat is onze dagelijkse blootstelling?

 

EMV en gezondheid

Resultaten van wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie over de gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden van 50Hz.

 

Informatie over onderzoek

Epidemiologie, in-vivo en in-vitro onderzoeken, humane experimenten, modellen: wat is het en hoe wordt het goed uitgevoerd?

 

Normen en aanbevelingen

Bescherming tegen vastgestelde korte termijn effecten: ICNIRP en EU-richtlijnen, Belgische wetgeving

Wetenschappelijke informatie over de
gezondheidseffecten van 50Hz elektrische
en magnetische velden (EMV)

Nederlands

Information scientifique des effets
sur la santé des champs électriques
et magnétiques (CEM) 50Hz

Français

Scientific information on the health
effects of 50Hz electric and magnetic
fields (EMF)

English

De opname van het BBEMG-symposium, waar we de resultaten van de afgelopen 4 jaar hebben gepresenteerd, is hier beschikbaar.

 

Share