Overzicht van normen voor de beroepsbevolking

ICNIRP richtlijnen (2010)

De referentieniveaus voor 50 Hz velden:

  • Magnetische fluxdichtheid: 1000 µT
  • Elektrische velden: 10 kV/m
  • Contactstromen: 1 mA

EU richtlijnen (2013)

En 50 Hz, les valeurs déclenchant l’action (VA) pour l’exposition professionnelle sont:

  • Flux d’induction magnétique: VA basse 1000 µT, VA haute 6000 µT et VA 18 mT pour l’exposition des membres à un champ magnétique localisé
  • Champ électrique: VA basse 10 kV/m, VA haute 20 kV/m
  • Courants de contact: 1 mA

Cette directive européenne (2013/35/EU) devait être transposée par les Etats Membres le 1e juillet 2016: voir Législation belge.

Normen over de wereld

In 2011 vergeleek Rianne Stam van het laboratorium voor stralingsonderzoek in Nederland het internationale beleid inzake elektromagnetische velden.

Via de volgende links vindt u ook aanvullende informatie over normen en richtlijnen over de hele wereld:

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share