Studies bij de mens

Bij een epidemiologische studie is het onmogelijk de eventuele effecten van magnetische velden te scheiden van die van elektrische velden. Om de afzonderlijke of gecombineerde effecten van deze twee velden te analyseren zijn laboratoriumstudies vereist waar men de voorwaarden precies kan controleren. De resultaten van cel- en dierstudies duiden het centrale zenuwstelsel aan als de waarschijnlijkste plaats van inwerking van elektrische en magnetische velden.

Etudes chez l'homme

Om die reden hebben de studies op vrijwilligers betrekking op subjectieve parameters (percepties van de velden, evaluaties van subjectieve toestand), gedragsparameters (prestaties in taken die de reactietijd meten, geheugen- en aandachtsproeven), neurofysiologische en psychofysiologische parameters (analyse van het hartritme, de elektrische hersenactiviteit tijdens het ontwaken, de slaap of aandachtstaken). Andere onderzochte aspecten zijn circadiaanse ritmes, het neurohormonaal stelsel, het hematologische stelsel en het immuunstelsel.

In het kort...

Voordelen van studies bij de mens

= logisch complement van epi-studies (vb. EHS: provocatiestudies)

  • Kan waargenomen morbiditeits- en mortaliteitsgegevens helpen te verklaren
  • Kan helpen om pathosfysiologische werkingsmechanismen beter te begrijpen
  • Agentia zoals antioxidantia kunnen worden aangewend om mogelijke beschermingsmaatregelen tegen blootstelling van polluenten of mengsels te identificeren

Beperkingen van studies bij de mens

  • Ethische overwegingen beperken de toepasbaarheid (vb. studie van potentiële carcinogenen)
  • Ethische overwegingen verhinderen studies op bepaalde (vaak doel) populaties (vb. kinderen)
  • Deze studies beperken zich tot acute effecten
  • Deze studies kunnen alleen op een beperkte steekproef worden uitgevoerd.
  • Meestal ook hoge kostprijs
  • Meestal vereiste van specifieke laboratoriuminfrastructuur die niet zomaar overal beschikbaar is (uitsluitend gespecialiseerde laboratoria)

Andere informatie dat u wellicht interessant zult vinden ...

Share