Organigram

Professeur Catherine Bouland, Président

ULB – Ecole de Santé Publique
Route de Lennik 808 – CP591
1070 Bruxelles

Tel : +32(0)2 555 40 20/27
Fax : +32(0)2 555 40 49
e-mail

Functies:

Functies:

 • de BBEMG vertegenwoordigen t.o.v. het publiek, wetenschappers, de overheid en elektriciteitsondernemingen;
 • de beleidslijnen inzake het onderzoek van de BBEMG uitstippelen;
 • de debatten en de wetenschappelijke vergaderingen binnen de BBEMG leiden.

Eva De Clercq, PhD, Coordinatrice

Sciensano
Juliette Wytsmanstraat 14
B-1050 Bruxelles
Tel :  32 (0)2 642 54 39
Fax : 32 (0)2 642 52 24
E-mail

Les activités de coordination sont menées en étroite collaboration avec le président du BBEMG.

Functies:

 • de BBEMG vertegenwoordigen;
 • de informatieve en interdisciplinaire uitwisseling tussen de BBEMG-teams organiseren: voorbereiden van wetenschappelijke vergaderingen en van het directiecomité, redactie van verslagen en interne ” Newsletters ” van de BBEMG;
 • het administratief secretariaat van de BBEMG waarnemen (contracten, financieringen, telefoons, post);
 • het publiek helpen informeren over de gezondheidseffecten van elektrische en magnetische velden van extreem lage frequentie: deelname aan televisie-uitzendingen en openbare debatten, en organiseren van cursussen en conferenties voor huisartsen en arbeidsgeneesheren, redactie van documenten en publicaties in de pers;
 • antwoorden op vragen van particulieren, wijkverenigingen, politieke verantwoordelijken of elektriciteitsondernemingen. Wanneer er voor een antwoord een beroep moet worden gedaan op de vakkennis van een andere wetenschapper, richt de coördinatrice de vraag tot de bevoegde expert binnen of buiten de BBEMG;
 • organisatie van het opzoeken en analyseren van rapporten en artikels in de vakliteratuur; · contacten leggen met nationale en internationale experts;
 • deelnemen aan congressen en vergaderingen over elektromagnetische velden;
 • wetenschappelijke coördinatie van de website van de BBEMG.

Beheerscomité

Le BBEMG est administré par un comité de gestion où siègent:

 • Prof. C. Bouland (ULB-ESP)
 • Mrs. E. De Clercq, PhD (Sciensano)
 • Prof. M. Hinsenkamp (ULB-LROT)
 • Mrs. E. De Waegeneer, PhD (UGent)
 • Prof. C. Geuzaine (Ulg-ACE)
 • Prof. J. Latré (HOGENT)
 • Mr. Pierre-Henri D´haene (ELIA)
 • Ms. Pascale Fonck (ELIA)

Functies:

Functies:

 • Als interface fungeren tussen de wetenschappers, de media, de politieke wereld en de elektriciteitsonderneming;
 • De wetenschappelijke activiteit coördineren en de onderzoeksprogramma’s evalueren. Het comité vergadert tweemaal per jaar. Het kan uitzonderlijk op verzoek van een lid na goedkeuring van de voorzitter worden bijeengeroepen.

Wetenschappelijk comité

Le comité scientifique se réunit une fois par an. Il est constitué par les responsables de chaque équipe de recherche:

 • Prof. O. Bruyère (ULiège)
 • Prof. M. Hinsenkamp (ULB-LROT)
 • E. De Clercq, PhD (Sciensano)
 • Prof. C. Geuzaine (Ulg-ACE)
 • Prof. L. Braeckman (UGent)
 • Prof. C. Bouland (ULB-ESP)
 • Prof. J. Latré (HOGENT)
 • Mrs. E. De Waegeneer, PhD (UGent)

Functies:

 • Ervoor zorgen dat de resultaten die elk team heeft behaald aan de jaarvergadering worden meegedeeld;
 • Het werk van de onderzoeksteams coördineren : op basis van het jaarverslag van elk team stelt het wetenschappelijk comité het toekomstige onderzoeksprogramma op.
Share