Risico en gezondheidsimpactevaluatie

Andere activiteiten:

  • Evaluatie van de gevaren en gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met chemische stoffen en niet-ioniserende straling.
  • Ontwikkeling van testmethodes voor in-vitro toxicologie en het bepalen van de genotoxische eigenschappen van chemische stoffen, niet-ioniserende straling, natuurlijke produkten en nieuwe voedingsmiddelen.
  • Controle van de kwaliteit van de omgeving en de volksgezondheid.
Logo Sciensano

Sciensano
Risco en gezondheidsimpactevaluatie
J. Wytsmanstraat 14
B-1050 Bruxelles

Share