Genexpressieprofielen na blootstelling aan EMV

Doelstellingen

Met behulp van verschillende technieken, voornamelijk histologisch, heeft het onderzoek van LROT een versnelling van cellulaire differentiatie van botweefsel aangetoond in verschillende in vitro en in vivo modellen.

De ontwikkeling van genomische technieken maakt nu een gevoeligere benadering mogelijk van wijzigingen in de cellulaire fysiologie, met name mechanismen van proliferatie en differentiatie.

LROT blijft onderzoek doen naar veranderingen in de expressie van boodschapper-RNA om eerder waargenomen histologische resultaten te verklaren. Voorlopige resultaten bevestigen deze eerdere bevindingen en tonen een versnelling van fysiologische mechanismen zoals proliferatie en differentiatie.

Share