Doelstellingen van de site

Hoewel elektriciteit ten volle bijdraagt tot het verbeteren van onze levenskwaliteit en onlosmakelijk verbonden is met industriële, technologische, economische en medische ontwikkelingen, heeft het publiek steeds zijn vrees te kennen gegeven over de blootstelling aan elektrische en magnetische velden die worden voortgebracht door wisselstroom.

Deze site heeft een drievoudige doelstelling :

  • de onderzoeksactiviteiten van de Belgische deskundigen die verenigd zijn in het kader van de Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG)voorstellen;
  • een beter begrip tot stand brengen van de elektromagnetisch velden en hun mogelijke gezondheidseffecten;
  • een kwalitatief hoogstaand educatief instrument en een documentatiebron aanbieden die de nodige gegevens bevat ten om de problematiek van de elektrische en magnetische 50 Hz-velden beter te begrijpen.

Beperkingen van de site

Reeds 30 jaar lang wordt intensief onderzoek verricht naar de effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid, en de verkregen resultaten spreken elkaar vaak tegen of zijn slechts in beperkte mate reproduceerbaar. Wetenschappers en dokters kunnen dus nog altijd geen duidelijke conclusie formuleren over het al dan niet bestaan van een gezondheidsrisico, maar ze zijn het er wel over eens dat het risico, als het bestaat, in ieder geval klein is en moeilijk te detecteren (WGO, 1999).

De ontwerpers van deze site willen via deze weg gedetailleerde en genuanceerde informatie verstrekken die voor iedereen toegankelijk is. Zij geven echter geen duidelijk antwoord op de vraag omtrent het risico voor de gezondheid. Bepaalde rubrieken van de site zijn hoofdzakelijk bestemd voor wetenschappers maar mogen uiteraard ook worden geraadpleegd door “leken” die belangstellen in meer wetenschappelijk getinte informatie.

Doelpubliek

De informatie die beschikbaar is op de site van de BBEMG is bedoeld om aan de bezorgdheid van het grote publiek tegemoet te komen en om de vragen van het gespecialiseerd publiek te beantwoorden (wetenschappers, geneesheren of beleidsmensen)

Kwaliteitscriteria

De deskundigen van de BBEMG en de wetenschappelijke adviseur kijken de inhoud van de teksten nauwgezet na. Om de wetenschappelijke kwaliteit ervan te waarborgen, letten zij erop dat objectieve, recente informatie verstrekt wordt die begrijpelijk is voor een ruim publiek.

Sponsor

En 1997, la Belgique consacrait 0,6% de son PIB à la recherche, tandis que la moyenne européenne était de 0,8%. Des sources de financement alternatives sont par conséquent indispensables pour assurer la qualité et le développement de la recherche belge. Les compagnies d’électricité manifestent un intérêt particulier pour les études consacrées aux effets des champs électriques et magnétiques sur la santé. Dans plusieurs pays (ex: Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne et France), l’industrie électrique contribue depuis de nombreuses années au financement des programmes de recherche.

En l’absence de source publique de financement, le Belgian BioElectroMagnetics Group a établi une convention avec un partenaire privé, Elia. Les différents termes de la convention liant le partenaire aux scientifiques garantissent à ces derniers des conditions de travail, du publications et de communication en toute indépendance (Lire plus…).

Wetenschappelijke verantwoordelijke van de site en samenwerkingen

Academisch verantwoordelijke:

Professeur Catherine Bouland, PhD
Président du BBEMG

ULB – Ecole de santé publique
Route de Lennik 808 – CP591
B-1070 Bruxelles
Tél : +32(0)2 555 40 20/27
Fax : +32(0)2 555 40 49
E-mail

Wetenschappelijke coördinatie van de site:

Eva De Clercq, PhD
Coordinatrice du BBEMG

Sciensano
Rue Juliette Wytsman 14
B-1050 Bruxelles
Tél : 32 (0)2 642 54 39
Fax : 32 (0)2 642 52 24
E-mail

Fonction : Rédaction et adaptation des contenus.

Coördinatie, technisch onderhoud en ontwikkeling:

Seppe Segers
Sciensano
Rue Juliette Wytsman 14
B-1050 Bruxelles

E-mail

Maryse Ledent
Sciensano
Rue Juliette Wytsman 14
B-1050 Bruxelles
Tél : 32 (0)2 642 54 36
Fax : 32 (0)2 642 52 24
E-mail

Fonction : Maintenance technique, rédaction des contenus et coordination entre les partenaires impliqués dans le projet.

Wetenschappelijk adviseur:

Docteur L. Quaeghebeur
E-mail

Functie: Nazicht van de wetenschappelijke kwaliteit van de inhoud van de teksten.

Ontwerp van de website en logo:

Christelle Roussel
E-mail

Illustraties:

Olivier Ladsous
E-mail

Opbouw van de internet-site:

Marion Crasson (Wetenschappelijke coördinatie van de site tot januari 2010)
University of Liège Psychoneuroendocrinology unit

Olivier Flock (Technisch adviseur van de site tot 2008)

Patricia Duquesne (Coördinatie van het project – Mei 2000 tot mei 2002)
University of Liège Psychoneuroendocrinology unit

Professeur Dieudonné Leclercq (Opbouw van de internet-site tot 2001)
University of Liège Faculty of Psychology and of Sciences of Education, Labset

Share