Literatuur overzicht & Risico analyse

Doelstellingen

 • Een continue follow-up van de wetenschappelijke literatuur (epidemiologie en menselijke experimentele studies) betreffende de gezondheidseffecten van 50 Hz elektromagnetische velden bij de mens (werknemers en het grote publiek).
 • Het opstellen van een driemaandelijks overzicht van de recent gepubliceerde studies. Deze overzichten worden naar de coördinator van de BBEMG gestuurd voor publicatie op de BBEMG-website. Er wordt ook een vertaling in het Nederlands gemaakt voor de BBEMG-website.
 • Studie van de risicoperceptie en evidence based berichtgeving over de volksgezondheid van 50 Hz EMV. Studie van de factoren en mechanismen die een rol spelen in de subjectieve risicoperceptie van leken door middel van literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek (interviews en focusgroepen). Studie van de beste manieren van risicocommunicatie in een tijdperk van sociale media, met als doel het publiek te informeren en mogelijke verkeerde informatie te corrigeren.
  • Beste methoden voor de verspreiding van correcte informatie.
  • Informatieverwerking en besluitvorming bij ontvangers van informatie.
  • Inzicht in de oorsprong van verkeerde informatie en beste praktijken voor het corrigeren van verkeerde informatie.
  • Oorsprong, mechanismen en tegenmaatregelen van samenzweringstheorieën.
Share