Overzicht van het BBEMG project (2021-2025)

De Belgian BioElectroMagnetics Group (BBEMG) behandelt de gezondheidseffecten van elektrische velden en magnetische inductie opgewekt door het transport en het gebruik van elektrische stroom in het dagelijks leven en op het werk (50 Hz).

In het huidige project 2021-2025, brengt het onderzoekers van drie universiteiten in België (Luik, Gent, Brussel), een hogeschool (Gent) en een onderzoeksinstituut (Brussel) samen. Zeven onderzoeksteams werken op een multidisciplinaire manier: literatuur overzicht & Risico analyse, elektromagnetische hypergevoeligheid, cumulatieve milieuhinder, cytogenetische biomonitoring van werknemers blootgesteld aan EMV, genexpressieprofielen na blootstelling aan EMV, meta-analyse van potentiële carcinogene effecten, effecten op gewassen, alsook EMV modellering (HS-netwerk).

Geografische verdeling van de BBEMG-teams

Share